www.briardbeauceronklub.pl

Home About Club
No translation available.

 

KLUB BRIARDA istnieje od połowy 1996 roku, kiedy to po kilkuletnich staraniach ze strony działaczy z Łodzi, Zarząd Główny ZKwP wyraził zgodę na jego powstanie. Od tego czasu funkcjonuje jako Klub-Komisja przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce, z siedzibą w Łodzi z uwagi na miejsce zamieszkania jego Przewodniczącej i Członków Prezydium Klubu. W 2001 roku Klub Briarda został przyjęty na pełnoprawnego członka do Europejskiej Unii Briarda (UEBB - Union Europeenne du Briard) z siedzibą we Francji. Składki członkowskie do tej organizacji są odprowadzane corocznie przez Zarząd Główny ZKwP. Przed 1996 rokiem briardy należały do Klubu Ras Pasterskich Niepolskich, podobnie jak beaucerony do roku 2002, kiedy to patronat nad tą rasą przejął Klub Briarda, zmieniając nazwę na aktualnie istniejącą. Przyjęcie beauceronów nastąpiło na wniosek Przewodniczącej Głównej Komisji Hodowlanej przy Zarządzie Głównym ZKwP oraz na prośbę kilku czołowych hodowców tej rasy. Niestety nie zaowocowało to spodziewanym wzrostem ilości członków Klubu, bo choć przybyła garstka właścicieli beauceronów to jednocześnie ubyła spora ilość właścicieli briardów. I tak, o ile jeszcze w 2001 roku do Klubu należało około 150 opłacających składki członków-sympatyków Klubu, to w latach późniejszych ilość ta systematycznie malała by w roku 2008 skupiać mniej niż 100 osób (w tym tylko 7 właścicieli beauceronów).

 Klub Briarda i Beaucerona

przy Zarządzie Głównym ZKwP, z siedzibą w Oddziale Łódzkim ZKwP
adres Klubu : Związek Kynologicznyw Polsce, Oddział w Łodzi, Al. Kościuszki48, 90-427 Łódź

Konto Klubu : 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
z dopiskiem : Klub Briarda i Beaucerona

 

PRZEWODNICZĄCA KLUBU
Anna Kochan

VICE PRZEWODNICZĄCY KLUBU

Kamil Szczęsny

 

WICEPRZEWODNICZĄCA D/S. HODOWLANYCH
Jadwiga Niciewicz

SEKRETARZ KLUBU
Joanna Dadej


Osoby odpowiedzialne za prowadzenie strony klubowej
Aneta i Jarosław Pintera


 
WYSTAWY KLUBOWE, ich organizacja i patronat nad nimi, są jednym z głównych celów działalności Klubu. Jeszcze przed założeniem Klubu Psów Pasterskich Niepolskich grupa inicjatywna z Łodzi organizowała wystawy specjalistyczne. W 1985 roku odbyła się w Łodzi 1 Specjalistyczna Wystawa Psów Pasterskich Niepolskich, natomiast w 1987 roku udało się nam zorganizować pierwszą w Polsce Specjalistyczną Wystawę Briardów, na którą zgłoszono 55 psów tej rasy, głównie z Polski, b.Czechosłowacji i b.NRD ale także z Francji, której piękny reprezentant (z belgijskiej hodowli) Ch., Sel.Fr. HAX de L'Hermitrie wygrał tę wystawę. Wraz z założeniem Klubu Psów Pasterskich Niepolskich zmieniono nazwę wystawy ze specjalistycznej na klubową. Do 1991 roku takie wystawy odbywały się co 2 lata, zgodnie z przyjętym wtedy w Polsce zwyczajem. Wraz z powstaniem Klubu Briarda w 1996r. odbyła się w Łodzi 1 Klubowa Wystawa Briardów, na której zaprezentowano 60 psów tej rasy z kilku krajów. Od tego czasu klubowe wystawy odbywały się już corocznie i zwykle w Łodzi; tylko czterokrotnie organizatorami były inne Oddziały ZKwP (2 x Wrocław - 2000r. i 2002r., Będzin / Ogrodzieniec - 2007r., Słupsk / Ustka - 2008r.). Od początku swojego istnienia Klub podejmował próby uzyskania zgody Z.G. ZKwP na oddzielne sędziowanie briardów czarnych i płowych na wystawach klubowych. Udało się nam to osiągnąć po dwuletnich staraniach i już na 3 Klubowej Wystawie Briardów w 1998 roku briardy mogły być oceniane oddzielnie w kolorach. Od 2002 roku, w związku z przyłączeniem do Klubu beauceronów, również ta rasa uczestniczy w naszych wystawach klubowych. Tegoroczna impreza ponownie odbędzie się w Łodzi, natomiast organizatorem przyszłorocznej Klubowej Wystawy będzie Oddział ZKwP w Katowicach. ( zobacz : Archiwum wystaw Klubowych )

BIULETYNY KLUBOWE są wydawane od początku istnienia Klubu, zwykle po dwa w roku, choć w latach 1996, 2001 i 2007 Klub wydał tylko jeden, łączony numer biuletynu. Profesjonalne, bogato ilustrowane zdjęciami biuletyny klubowe (w formacie B-5, na papierze kredowym, z kolorową okładką i kilkoma lub kilkunastoma stronami kolorowymi oraz ogromną ilością wyselekcjonowanych zdjęć psów polskich i zagranicznych) są wizytówką naszego Klubu i naszej, polskiej hodowli. Są rozsyłane do zagranicznych Klubów Briarda współpracujących z naszym Klubem, gdzie cieszą się powszechnym uznaniem i są uważane za najładniejsze biuletyny klubowe poświęcone tej rasie. Na atrakcyjność naszych biuletynów składa się głównie bogata dokumentacja fotograficzna, choć nie można nie docenić ich zawartości treściowej. Stałymi pozycjami biuletynu są: katalogi powystawowe z wystaw klubowych, wyniki wystaw, sukcesy szkoleniowe, wyniki dorocznych, opracowywanych przez Klub rankingów wystawowych, informacje o sukcesach naszych psów na wystawach zagranicznych, nowe Championy, artykuły o tematyce szkoleniowej, wystawowej i weterynaryjnej, komunikaty, listy od czytelników oraz nowinki ze świata (wyniki najważniejszych wystaw zagranicznych, prezentacje hodowli w innych krajach, galeria zagranicznych championów). Poza zdjęciami ilustrującymi artykuły czy wyniki wystaw, fotografie są szeregowane w następujące działy tematyczne: portrety, portrety z hodowli, dziecko i pies, pary hodowlane, suka i jej potomstwo, reproduktor i jego potomstwo, debiuty hodowlane, prezentacje polskich i zagranicznych hodowli, nowe importy. Szczegółowe informacje na ten temat można przeczytać w dziale: "Biuletyny archiwalne". W tym miejscu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę i przysyłanie ładnych zdjęć Państwa psów, artykułów na tematy kynologiczne oraz ciekawych uwag dotyczących działalności Klubu. Zdjęcia powinny być szczegółowo opisane (tytuły i nazwa psa, wyszkolenie, data ur., ojciec, matka, hodowca, właściciel, autor foto + ewentualnie w jakim wieku pies jest pokazany na zdjęciu). Prosimy o przesyłanie zdjęć na skrzynkę mailową lub listownie, na płytach CD-ROM na adres Przewodniczącej Klubu). W chwili obecnej Biuletyny w formie papierowej nie są wydawane.

 

Logo Klubu B & B
Jeżeli jesteś sympatykiem Klubu B & B

<a href="http://www.briardbeauceronklub.pl"><img border="0" src="http://www.briardbeauceronklub.pl/logokbb.gif" alt=""></a>

 

Jestem w Klubie B & B
 Jeżeli jesteś członkiem Klubu B & B

<a href="http://www.briardbeauceronklub.pl"><img border="0" src="http://www.briardbeauceronklub.pl/jestemwkbb.gif" alt=""></a>
 

 

Klub B&B nie wyraża zgody i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie znaków graficznych klubu na stronach hodowli i psów nie zrzeszonych w ZKwP.