No translation available.Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Sel.PL 2016, 3x Zw.Młodzieży,
2xCACIB, 7x CWC, NDS, 3x BOS, 5x BOB, ocena dosk. na Nationale d'Elevage
2016 we Francji. Wyszkolenie: BH, PT.1. Na 3 fot.– Jasira z córką: Best Baby, B.
Puppy, III w BIS Puppy MADELEINE MADLEN.Sentinelle Noire (w wieku 4-6 m.)

JASIRA Astra Canina
 
 
Suka hod., HD-A, testy psych zaliczone na Selekcji PL z wynikiem 14 pkt oraz na
Nat.d'Elevage we Francji z oc. dosk/dosk/b.db, ur.22.10.2014, (Gaico du Stuyver
Veld, cot.4, Ring 1 [Fr] x Int.Ch., Ch.PL, LT, Czołówka Klubu 2014, Mł.Ch.PL, Mł.
Zwyc.Klubu 2009, Mł.Zwyc.PL Dextera Astra Canina, PT.3, IPO.2), hod. Jadwiga
Chodzeń, Korabiewice, wł. i foto – Joanna i Piotr Kapela, Bojszowy Nowe