Home Standard
No translation available.

Przekazujemy Państwu wzorzec beaucerona oraz przetłumaczony na zamówienie Klubu i zredagowany przez nas najnowszy wzorzec briarda wraz z zamówionymi na potrzeby Klubu ilustracjami oraz dodanymi przez Klub komentarzami. Stanowią one analizę wzorca, próbę jego zrozumienia, rozwinięcia i interpretacji. Niektóre komentarze są jeszcze w trakcie opracowywania i w najbliższym czasie na bieżąco będą uzupełniane.
Znajomość założeń teoretycznych rasy potrzebna jest nie tylko sędziom, ale również, a może nawet przede wszystkim hodowcom. Tylko mając wyobrażenie ideału psa danej rasy można dążyć do postępu w drodze selekcji i właściwego doboru hodowlanego.
Mamy nadzieję, że ta publikacja poszerzy Państwa wiedzę na temat zasad i kryteriów oceny briardów oraz spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.

 Redakcja