Krzywa cukrowa
No translation available.
Badanie krzywej cukrowej jest jednym ze sposobów monitorowania psów i kotów chorych na cukrzycę. Krzywa cukrowa jest graficznym wykresem poziomów glukozy we krwi. Badanie wykonuje się w ciągu 12-24 godzin, pobierając krew co 2 godziny. Krew najlepiej pobierać w warunkach domowych, przy użyciu przenośnego glukometru, ewentualnie w warunkach lecznicowych.  Przenośny glukometr

Informacje, które daje lekarzowi weterynarii krzywa cukrowa:
 

 • ocena doboru dawki insuliny, czyli czy dawka insuliny jest odpowiednia?
 • określenie czasu działania leku, czyli jak często podawać insulinę?
 • dobranie najlepszego schematu żywienia chorego na cukrzycę psa

Kiedy wykonuje się krzywą cukrową?
 

 • 7 dni po wprowadzeniu leczenia insuliną i następnie co 7 dni aż do ustabilizowania poziomu glukozy
 • 7 dni po każdej zmianie dawki lub częstotliwości podawania insuliny
 • w przypadku nawrotu objawów klinicznych lub objawów hipoglikemii
 • co 3-6 miesięcy - przy rutynowych badaniach kontrolnych psa/kota chorego na cukrzycę

Technika badania:

 1. Pobrać krew - w warunkach domowych krew można pobrać z założonego dzień wcześniej w lecznicy wenflonu, z małżowiny usznej lub z opuszki
 2. 1 kroplę krwi umieścić w wyznaczonym na pasku miejscu.
 3. Odczytać wynik i zaznaczyć na wykresie.

Optymalne stężenie glukozy we krwi - 100-200 mg/dl

UWAGA! W czasie badania krzywej cukrowej należy karmić psa tak jak zwykle - o tych samych porach i tą samą karmą.


Wyniki krzywej cukrowej mogą być różne w zależności od dnia, mimo jednakowego postępowania z pacjentem. Wpływ na to mogą mieć:
 

 1. nieznaczne różnice w podawanych dawkach insuliny
 2. błędy aparatu (podręczny glukometr nie podaje b. dokładnych wyników)
 3. stres - gdy I oznaczenie najniższe, a kolejne stopniowo wzrastają
 4. inne, bezobjawowo występujące choroby
 5. cykliczna dzienna zmienność stężenia glukozy
 6. niechęć do jedzenia (zwłaszcza gdy krzywa oznaczana jest w lecznicy) - może prowadzić do obniżenia nadiru (pozornie przedawkowanie insuliny). Lepiej w takiej sytuacji pobierać krew w domu.

W związku z tym przy ustalaniu wyższej lub niższej dawki insuliny należy wziąć pod uwagę historię choroby, badanie kliniczne oraz opinię właściciela o samopoczuciu psa lub kota.


Autor: lek. wet. Maja Ingarden (2005-07-25)

 

Żródło :  Therios - Przychodnia Weterynaryjna - www.therios.eu