Promienica u psów
No translation available.
Promienica (Actinomycosis) jest to choroba zakaźna wywołana przez Gram-dodatnie bakterie. Najczęściej stwierdzana jest u bydła, ale możliwe jest jej wystąpienie u psów. Chorobę mogą wywołać różne gatunki promieniowca - poniżej pokrótce zostaną omówione tylko te chorobotwórcze dla psów.
 
Guz promieniczy w jamie brzusznej psa, obejmujący żołądek i śledzionę

Actinomyces bovis - występuje u bydła, jest odpowiedzialna za tworzenie guzów promieniczych na żuchwie i w płucach. Może występować u innych gatunków, m. in. u psów.

Actinomyces hordeovulneris - może wywoływać zapalenia opłucnej i otrzewnej, a także zakaźne zapalenie stawów i ropnie w jamie brzusznej.

Actinomyces viscosus - jest chorobotwórczy dla psów. Może wywoływać przewlekłe zapalenie płuc, ropniaka opłucnej i ropnie podskórne. Zmiany powstają najczęściej w wyniku pokąsania. Zmiany skórne są uorganizowane, ropno-ziarniniakowate, z możliwymi przetokami ropnymi.

Rozpoznanie:

Charakterystyczny obraz histopatologiczny:

Leczenie:

Chirurgiczne usunięcie zmian oraz długotrwała terapia antybiotykowa (penicylina lub klindamycyna).

Więcej zdjęć i opis przypadku z naszej praktyki znaleźć można [TUTAJ]


Autor: lek. wet. Maja Ingarden (2006-01-28)

 

Zdjęcie preparatu histopatologicznego z guza promieniczego