Szpiczak mnogi

(multiple myeloma)


Szpiczak mnogi jest to nowotwór układu krwionośnego, który obejmuje szpik kostny i dotyczy komórek plazmatycznych. Spotykany jest zarówno u psów, jak i u kotów, najczęściej starszych (ok. 8 lat), ale może też dotyczyć zwierząt w wieku 2-15 lat. Brak jest predyspozycji płciowej. Częściej chorują owczarki niemieckie.


 Objawy: 

  • najczęściej są niespecyficzne - osłabienie, brak apetytu, spadek masy ciała 
  • nadmierna lepkość krwi, której towarzyszyć mogą - objawy ze strony układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, zaburzenia hemostazy i problemy okulistyczne. 
  • kulawizna - u ok. 50% chorych psów 
  • zaburzenia krzepnięcia - krwawienia z nosa i dziąseł 

Rozpoznanie:

  • badanie szpiku kostnego - kom. plazmatyczne stanowią 20-30% komórek jądrzastych szpiku (normalnie <3%). 
  • zaburzenia hematologiczne - anemia, trombocytopenia, leukopenia. 
  • badania biochemiczne krwi - najbardziej charakterystyczny jest niedobór albumin oraz nadmiar wapnia 
  • elektroforeza białek surowicy i moczu 
  • zdjęcia RTG - osteoliza - u 50% chorych psów, rzadko u kotów 

Leczenie:

Szpiczak mnogi jest nowotworem odpowiadającym na chemoterapię. Najskuteczniejszym lekiem jest melphalan, dostępny w Polsce w preparacie doustnym. U 90% zwierząt dochodzi do remisji zmian. Czas przeżycia leczonych psów wynosi ok. 540 dni. 

Jeżeli nie ma odpowiedzi na leczenie melfalanem możliwe jest zastosowanie bardziej rozbudowanych programów terapeutycznych. 


Autor: lek. wet. Maja Ingarden (2005-07-28)