Zapalenie migdałków
No translation available.

u psów i kotów

Migdałki są to węzły chłonne występujące w gardle. U młodych psów i kotów są to wydłużone, różowe twory, które wynurzają się ze swoich krypt podczas naciskania na podstawę języka. Zapalenie migdałków jest chorobą niezbyt często występującą u psów, a jeszcze rzadziej spotykana jest u kotów. Najczęściej zmiany występują symetrycznie. W przypadku zmian jednostronnych jako przyczynę zapalenia należy uwzględnić cysty, ciała obce, ropnie lub nowotwory. 

 
Przewlekłe zapalenie migdałków u 2-letniego psa. Strzałki wskazują na migdałki, literą R oznaczono rurke

Charakterystyka zapalenia migdałków

na podstawie: J. D. Hoskins: "Veterinary pediatrics - dogs and cats from birth to six months", Saunders 2001

Wielkość Jednolite powiększenie - nawet 2-3-krotne, zazwyczaj obustronne
Barwa Zaczerwienienie. Na powierzchni migdałków mogą być widoczne wybroczyny, niewielkie ogniska martwicowe lub ropne.
Konsystencja Najczęściej miękkie i kruche, łatwo krwawią w czasie badania
Okoliczne tkanki Brak zmian lub objęte stanem zapalnym.
Okoliczne węzły chłonne (podżuchwowe i zagardłowe) Nieznaczne jednolite powiększenie, mogą być ciepłe i bolesne. Zazwyczaj zmiany obustronne.
Pozostałe wyczuwalne węzły chłonne Nie zmienione
Objawy Gorączka, odruchy wymiotne, dławienie się, kaszel, apatia, brak apetytu.
Zmiany w morfologii krwi W zależności od stadium choroby i przyczyny możliwa leukopenia lub leukocytoza.
 

Zapalenie migdałków może być pierwotne lub wtórne:

Zapalenie pierwotne:

 • występuje najczęściej u młodych psów małych ras
 • przyczyny - najczęściej bakterie, możliwe również wirusy (migdałki są pierwotnym miejscem namnażania m. in. wirusa zakaźnego zapalenia wątroby, nosówki i panleukopenii).
 • objawy - wychudzenie, apatia, brak apetytu, kaszel, odruchy wymiotne, gorączka. Migdałki mogą być normalnej wielkości, zwłaszcza u kotów!
 • leczenie - głównie antybiotyki o szerokim spektrum + leczenie wspomagające. W tym przypadku rzadko konieczne jest usuwanie migdałków, chyba, że powiększane migdałki ograniczają drożność gardła.

Zapalenie wtórne:

 • może towarzyszyć chorobom ogólnym, miejscowym predyspozycjom anatomicznym lub zakażeniom.
 • przyczyny - przedłużające się drażnienie lub stan zapalny w obrębie jamy ustnej lub gardła (ropnie, zapalenie dziąseł, ciała obce), wymioty, przerost i wydłużenie podniebienia miękkiego i in.
 • postępowanie - leczenie choroby podstawowej


Rozpoznanie:

 • wywiad i badanie ogólne
 • badanie szczegółowe jamy ustnej i gardła
 • badanie bakteriologiczne - w przypadku opornych na leczenie infekcji
 • biopsja - przy podejrzeniu nowotworów
 • w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić nowotwory migdałków


Leczenie:

 • antybiotykoterapia - najlepiej antybiotyki o szerokim spektrum
 • w pewnych przypadkach wskazany jest zabieg usunięcia migdałków (tonsillectomia)


Autor: lek. wet. Maja Ingarden (2006-05-05)