Home Official notices Komunikaty
Sunday, 01 November 2009 00:00
No translation available.

ZAKTUALIZOWANA LISTA REPRODUKTORÓW.

Uprzejmie informujemy, że klubowa, ogólnopolska lista reproduktorów będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. W związku z tym apelujemy do osób, które dotychczas nie kontaktowały się z Klubem, a mają hodowlanego psa, o przysłanie do Klubu dokumentacji potwierdzającej status reproduktora wraz ze zdjęciem i wszystkimi potrzebnymi do publikacji informacjami (skan obydwu stron rodowodu, wynik prześwietlenia rtg na dysplazję stawów biodrowych, protokół z zaliczonych testów psychometrycznych, skany lub kserokopie dyplomów potwierdzających zdobyte przez psa tytuły wystawowe i szkoleniowe oraz ewentualnie wynik nieobowiązkowych badań okulistycznych. Z góry dziękujemy Państwu za współpracę.
Redakcja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KLUBOWEJ LISTY REPRODUKTORÓW