Home Official notices Ranking wystawowy 2010
Ranking wystawowy 2010
No translation available.

Ranking jest opracowywany przez Klub na podstawie kart ocen przekazanych nam przez Oddziały ZKwP, bądź bezpośrednio przez właścicieli psów. W związku z tym uprzejmie prosimy o przysyłanie do końca maja b.r. na adres Przewodniczącej Klubu (pocztowy lub e-mailowy) kserokopii lub skanów kart ocen z zeszłorocznych wystaw, na których Państwa psy uzyskały ocenę doskonałą w klasach M, P, O, U, CH. W rankingu rozliczane są oceny wszystkich psów uczestniczących w wystawach. Nie przysłanie kart ocen nie wycofuje psa z rankingu, a jedynie obniża jego pozycję rankingową (z uwagi na fakt, że Klub nie otrzymuje dokumentacji z wszystkich Oddziałów ZKwP i nie dysponuje wiedzą o ewentualnym udziale niektórych psów w wystawach zagranicznych). Wyniki rankingu będą opublikowane w następnym biuletynie klubowym (pełne) i na naszej stronie internetowej (skrócone). Tradycyjnie właściciele zwycięskich psów zostaną nagrodzeni pucharami wręczonymi na Wystawie Klubowej, a dla pierwszych czterech lokatowych psów przewidziano pamiątkowe dyplomy.